Så förändrar delningsekonomin vårt samhälle – Sege Park i Malmö som case

På kort tid har delningsekonomin förändrat ett flertal branscher. Nya former för att dela i vardagen – exempelvis kring boende, arbete och grannskap – utvecklas i snabb takt. Delande av fysiska, immateriella och mänskliga resurser genom digitala plattformar blir vardag för allt fler. Hur ser utvecklingen ut i svenskt och internationellt perspektiv? Hur kan delningsekonomi bidra till ökad hållbarhet? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Vilka är de kommande stegen och trenderna i den här utvecklingen? Hur kan delningsekonomin förändra vårt samhälle, näringslivet, vår bransch och oss?

Välkommen på en inspirationsföreläsning som följs av en workshop med stadsdelen Sege Park i Malmö som case, där vi tillsammans undersöker hur delningsekonomin rent praktiskt kan främja ökat delande i en stadsdel.

Föreläsare och workshopledare är Åsa Minoz, expert på innovation och delningsekonomi och Oscar Pelin, samordnare för testbädd Malmö i det nationella programmet Sharing Cities Sweden.

Arrangör: Social innovation Skåne och Mötesplats Social Innovation i samarbete med Sharing Cities Sweden, testbädd Malmö

0