Sök projektpengar för samarbete med Litauen

Samarbetsfonden Sverige-Litauen stödjer utvecklingen av lovande projektidéer och uppstartsfasen för nya projekt med tydligt fokus och potential. Målet är att främja kreativitet, innovationer, och entreprenörskap, att stödja kulturellt och språkligt utbyte mellan länderna, detta inom områdena kultur, utbildning, entreprenörskap och media. Ett etablerat partnerskap med samarbetspartner i det motsatta landet är ett krav.

Det finns tre sorters stöd: för projekt, för resor och för media. Såväl individer som grupper, organisationer och företag kan ansöka. Maximalt belopp är 5000 euro per projekt och sista ansökningsdatum för höstens ansökningar är den 7 oktober (inklusive).

– Vi välkomnar unga människor i Sverige och Litauen att utnyttja denna möjlighet att fördjupa kontakterna mellan våra länder, säger Peter Egardt, styrelseordförande i Samarbetsfonden Sverige-Litauen.

Mer information om ansökningsprocessen och om Samarbetsfonden Sverige-Litauen: www.swelitfund.org

/Styrelsen för Samarbetsfonden Sverige-Litauen

— — — — — —
Kort om Samarbetsfonden Sverige-Litauen
Samarbetsfonden Sverige-Litauen grundades 2019 av Sveriges regering genom en gåva på 10 miljoner kronor till minne av hundraårsjubileet sedan återupprättandet av Litauen år 1918. Litauens regering bidrog senare till fonden med 200 000 euro. Varje land utser fyra styrelseledamöter, ordförande är Peter Egardt och vice ordförande är Laima Balčiūnė. Motsvarande fonder finns för Sverige-Estland och Sverige-Lettland.
Styrelseledamöter:
Sverige: Peter Egardt, ordförande, Birgitta Jacobsson Ekblom, Ignas Scheynius, Josefine Uppling
Litauen: Laima Balčiūnė, vice ordförande, Julija Reklaite, Erika Sausverde, Paulius Serapinas

0