Upphandlingsforum 2022

Den 15–16 november är det dags för Upphandlingsforum 2022 i Stockholm.
Ett fördjupningspass (Världsläget- Upphandling i krig och kris) hålls den 14 november.
Läs mer i länken.

På konferensen avhandlas bland annat:

• Lagändringar från den 1 juli 2022 – En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
• Nya bestämmelser i LOU från den 1 februari 2022. Vad innebär dessa och hur har de tillämpats i praktiken
• Genomgång av intressanta rättsfallen med analys och reflektion

Vid anmälan av 1–2 personer erbjuds en rabatt på 500 kr/ person.

Grupprabatt:
Person 3–7 som bokar sig erhåller en rabatt på 10% rabatt/ person
Person 8–15 som bokar sig erhåller en rabatt på 15%/ person

Observera att rabatten endast gäller om bokning sker via Magnus Sjölander på: Magnus.Sjolander@insightevents.se, +46 (0)8 587 662 14/ +46 (0)73- 5313328.

Vid en anmälan behövs följande uppgifter:

• Namn och befattning
• Emailadress och telefonnummer
• Faktureringsadress med referens, postadress
• Spårval dag 2 (A/B)
• Eventuellt deltagande på fördjupningspasset den 14 november
• Fysisk eller digital medverkan

0