Bostad Storstad Q1 2016 – Detaljplanering eller zonindelning?

Kraftig ökning av flerbostadsbyggande i Skåne samtidigt som Stockholm stagnerar. Temat för detta nummer är bostadsbristen och den svenska regleringen av bostadsmarknaden. Handelskammaren föreslår att man på prov testar zonindelning istället för detaljplanering.