Bostad Storstad Q1 2016 – Detaljplanering eller zonindelning?

Kraftig ökning av flerbostadsbyggande i Skåne samtidigt som Stockholm stagnerar. Temat för detta nummer är bostadsbristen och den svenska regleringen av bostadsmarknaden. Handelskammaren föreslår att man på prov testar zonindelning istället för detaljplanering.

Ladda ner dokumentet

0