Leverantörsrelationer – så funkar de

Vad är viktigast vid val av leverantör? Hur påverkar lågkonjunkturen relationerna? Nära 300 inköpschefer och inköpare ger svaren! Handelskammarens rapport 2 2009.

0