Ny rapport granskar sydsvenska investeringar och tillväxt

Sydsvenska företag investerar 15 miljarder per år i forskning och utveckling och attraherar allt mer riskkapital, men det behövs ännu fler FoU-chefer för att få bättre utväxling.

Detta är en av slutsatserna i Sydsverige Live, en färsk analys av Sydsvenska Handelskammaren. Analysen tar avstamp i ett stort antal djupgående intervjuer med företagsledare i regionen. Detta kombineras med omfattande analys av statistik, delvis från källor som ofta förbises.

Sammantaget blir detta den mest omfattade undersökningen någonsin som tar utgångspunkt i företagens perspektiv.

Syftet är att vi ska skapa en ny typ av ekonomisk analys som fokuserar på de frågor som beslutsfattare i regionen arbetar med för att skapa tillväxt i sina organisationer säger Magnus Johansson, som är projektledare på Industrifakta.

Det unika med rapporten är att det först och främst bygger på input från de företagsledare och beslutsfattare som själva är målgruppen för rapporten.

Fokus är sådant som företagsledare brottas med för att skapa tillväxt och lönsamhet nämligen kompetens, innovativ utveckling och investeringar, säger Pernilla Johansson, chefekonom på Handelskammaren

Rapporten tittar på strukturella förutsättningar och på hur regionen utvecklats över tid.

Vi har gjort över 150 intervjuer med mycket intressanta företagsledare, som på olika sätt tillför erfarenhet och framtidsvisioner om den region man själv verkar i, fortsätter Magnus.

Vad gäller internationalisering visar analysen att Sydsvenska lärosäten lockar nästan var tredje av alla nya internationella studenter som söker sig till Sverige – en kraftfull överrepresentation – och företagen uppger att en av femtio rekryteringar hämtas från utlandet. Samtidigt är internationalisering ett område där snittet av sydsvenska företag bör bli mer aktiva, visar rapporten.

Både potential och styrkor blir mer konkreta när vi får tal på den här typen av frågor och kombinerar det med beslutsfattares bedömningar, säger Pernilla.

Sydsverige Live presenteras idag på Bättre Affärer-dagen och samarbetet kring rapporten fortsätter årligen under tre år.

0