Ny prognos om Bostadsmarknaden – Sverige på väg mot dansk pyspunka?

Bostadsmarknaden i de tre storstadslänen granskas regelbundet i rapporten BostadStorstad som undersöker både bostadsrätter och villor.

I senaste rapporter konstateras att byggandet av nya bostäder bidrar till lägre priser.

Den ökade nybyggnationen börjar synas i utbudet av bostadsrätter på marknaden. I samtliga storstadsregioner är utbudet 20–30 procent större jämfört med förra året och i Stockholm och Västra Götaland är utbudet det högsta på flera år.

Det är tydligt att det ökade utbudet nu är med och dämpar prisutvecklingen, säger Pernilla Johansson, Chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren

Prisnedgången bör ses i ljuset av det ökade utbudet och att bostadspriserna fortfarande är mycket höga jämfört med för några år sedan.

Byggandet ligger kvar på höga nivåer och väntas fortsätta avseende bostadsrätter. I relation till inflyttning färdigställs en ny lägenhet per drygt 2 inflyttade i Stockholm, medan det går omkring 4 inflyttade per lägenhet i Västra Götaland och Skåne.

Utvecklingen i Skåne skiljer sig något jämfört med övriga. Jämfört med 2016 är utbudet av bostadsrätter de senaste månaderna cirka 25 procent högre, men jämfört med 2014 är utbudet 25 procent lägre. Under de senaste tolv månaderna har Stor-Mal­mö dominerat byggandet av flerbostadshus i Skåne med cirka 75 procent av den totala byg­gaktiviteten.

I rapporten tas utvecklingen i Danmark upp. I samband med finanskrisen föll bostadspriserna kraftigt i Danmark och dansk ekonomi drabbades hårt.

Ofta talar man om bubblor som spricker snabbt. Men i Danmark skedde prisnedgången över en period på tre år, alltså mer som en rejäl pyspunka, säger Pernilla Johansson.

I den danska huvudstadsregionen föll priser­na med nästa 40 procent på ägarlägenheter och 30 procent på villor jämfört med toppen i slutet på 2006.

Läs hela rapporten här

0