Ny analys av bostadsmarknaden: Byggtaket är nu nått, men osäkerheten är lägst i Skåne

Nybyggnationen har mattats av i storstadsregionerna. Det visar ny statistik som Sydsvenska Industri- och Handelskammaren presenterar i rapporten BostadStorstad.

Ökningstakten i antal påbörjade lägenheter och villor stannade av i Stockholm och Västra Götaland under inledningen av 2017 och nu ser vi även att nybyggnationen har slutat öka i Skåne, säger Pernilla Johansson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren.

Den enda regionen som ökade under helåret 2017 var Skåne, med 1 600 påbörjade bostäder, men sista delen av året innebar ingen fortsatt ökning.

Faktum är att Skåne stod för hela ökningen av påbörjade lägenheter och villor under 2017, konstaterar Pernilla Johansson.

Nybyggnationen är dock fortsatt hög i ett historiskt perspektiv, särskilt lägenheter i flerbostadshus. Totalt byggdes 30 000 nya lägenheter i storstadsregionerna under året, varav drygt hälften i Stockholm.

I rapporten granskas utvecklingen i Danmark där bostadsmarknaden genomgick en krasch som förstärktes av finanskrisen.

I Danmark stannade nyproduktionen mycket snabbt. Men bostadspriserna föll långsamt och under flera år. Detta kan vara ett scenario även för svensk del. Tvärnit i nybyggen, men pyspunka på bopriserna med andra ord, säger Pernilla Johansson.

Rapporten visar att de senaste årens nybyggnation i de svenska storstadsregionerna har ökat exceptionellt. Både jämfört med Danmark före deras kris och jämfört med Sverige före 90-talskrisen.

Även om det finns behov av fler bostäder vet vi inte i dagsläget hur väl nybyggnationen också matchar betalningsförmågan. Det är den största osäkerheten när det gäller den kommande tiden på byggmarknaden, säger Pernilla Johansson.

Man bör ha i åtanke att det finns stora skillnader mellan storstäderna och att utvecklingen kan skilja sig ganska mycket framöver. Skåne verkar ha en mindre risk om man ser till priser och betalningsförmåga

Våra analyser visar att exponeringen i Skåne är hälften mot den i Stockholm, säger Pernilla Johansson.

Läs hela rapporten här

0