Stigande ränta ger ojämn effekt på bostadsmarknaden – ny rapport ute

Samtidigt som Riksbanken igår utannonserade en höjning av reporäntan till –0,25 procent så släpper Sydsvenska Handelskammaren en rapport om läget på bostadsmarknaden, med extra fokus på effekterna av räntehöjningen i storstadsregionerna. Rapporten visar att räntehöjningar slår hårdast i Stockholm medan Göteborg och Malmö är bättre rustat.

Riksbankens räntehöjningar påverkar boräntor och därmed konsumtionen för skuldsatta hushåll. Men effekterna skiljer sig åt i storstadsregionerna. Bostadsmarknaden i Stockholm har sett den största prisutvecklingen i landet och sitter nu med störst exponering.I Stockholm är fler hushåll skuldsatta samtidigt som skulderna är högre och fler har bolån med bostadsrätter som säkerhet.

Fler och mer skulder innebär att räntehöjningar påverkar hushållen i Stockholm i större utsträckning. Även skulder via bostadsrättsföreningar kan påverka hushållens konsumtion om de leder till höjda avgifter, säger Pernilla Johansson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren och författare till rapporten.

Malmö och Göteborg däremot påverkas i mindre utsträckning av stigande räntor till följd av lägre skuldkvot, färre skuldsatta hushåll och färre nybildade bostadsrättsföreningar.

Det betyder å andra sidan också att det senaste decenniets expansiva penningpolitik med historiskt låga räntor har haft en mindre positiv effekt på den lokala ekonomin jämfört med i Stockholm, säger Pernilla Johansson.

Sett till nybyggnationen har det byggts 34 000 nya bostäder i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne det senaste året. Det är en minskning med 5 procent jämfört med föregående år. Stockholm stod för hela nedgången medan nybyggnationen fortsatte öka i både Skåne och Västra Götaland. I Västra Götaland ökar framför allt byggandet av nya lägenheter och i Skåne nya villor.

Du kan ta del av hela rapporten här

Om BostadStorstad
BostadStorstad är en byggbarometer som tagits fram av Sydsvenska Handelskammaren för att ge en uppdaterad bild av nybyggnation och byggtakt. Analysen bygger på data som sträcker sig två år bakåt i tiden och en prognos för byggandet det närmsta kvartalet. Rapporten innehåller även ett större reportage om kommande räntehöjningars effekt på bostadsmarknaden.

0