Frédéric Cho om att driva affärer med kinesiska bolag

”För att göra rätt och bra affärer med Kina måste vi veta vad vi har att göra med, vi måste helt enkelt tänka efter före. Det har tyvärr hittills inte alltid varit fallet.”

Från Handelskammarens arrangemang BusinessForum Trade den 25 april 2019.

Presentationen finns här
https://handelskammaren.com/2019/05/02/businessforum-trade-2019/