Sydsvensk elförsörjning

Johan Mörnstam, E.ON, Jacob Elander, Handelskammaren, Louise Eklund, Liberalerna, Joakim Broman, Liberala Nyhetsbyrån, Niclas Damsgaard, Svenska Kraftnät

Den sydsvenska elförsörjningen behöver säkerställas. Handelskammaren deltog därför den 10 juni i ett panelsamtal arrangerat av Liberalerna Skåne om hur vi möter framtidens behov.

https://www.facebook.com/LiberalernaSkane/videos/1082191655315539/

– Elförsörjningen är mycket relevant för det sydsvenska näringslivet. Billig, skalbar och stabil elektricitet är några av faktorerna som har hjälpt bygga upp vår framgångsrika exportindustri och i sin tur vår välfärdsmodell. En möjlig lösning på kapacitetsbristen i nätet är regional produktion, säger Jacob Elander.

0