Internationellt nyhetsbrev

Påsk och Valborg

Skärtorsdagen den 9 april samt valborgsmässoafton den 30 april stänger Handelskammaren tidigare. Exportdokument över disk och via Certiata hanteras fram till kl 12.00 dessa dagar. Notera gärna detta i din kalender om du brukar ansöka om exportdokument.

Utkast till ett Brexitavtal

EU har publicerat ett utkast på 440 sidor hur ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien kan komma att se ut. Se utkastet.

Brexit – readiness notices för olika branscher

Nu börjar EU-kommissionen publicera s k ”readiness notices” med information till företag i olika branscher om vad som gäller i slutet av övergångsperioden med Storbritannien. Just nu finns bland annat informationsdokument för industriprodukter, kosmetikaprodukter, livsmedel, läkemedel och flygtransporter.
Till de förberedande Brexitdokumenten.

Klas Eklund om de ekonomiska konsekvenserna av Corona

Lyssna gärna till Klas Eklund, Senior Economist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, när han går igenom de ekonomiska konsekvenserna av Corona-krisen. Se filmen.

Corona support med BusinessSweden

BusinessSweden erbjuder företag 4 timmar gratis rådgivning med personal på något av deras utlandskontor. Kan t.ex. användas för rådgivning kring leveranser eller andra lokala utmaningar. För mer information kontakta Karin Darlington på BusinessSweden.

Handelskammarens arbete

Alla verksamheter påverkas mer eller mindre av Coronaviruset. Handelskamrarna utfärdar dagligen exportdokument till företag runt om i Sverige. För att säkerställa detta arbete i tider där medarbetare kan bli sjuka kommer vi att samarbeta handelskamrarna emellan och stötta upp för varandra så att era exportdokument blir behandlade som vanligt.
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren gör även regelbundna enkäter bland våra medlemsföretag för att se hur krisen slår mot Sydsverige. Den senaste analysen hittar du här och det kommer att göras regelbundna uppföljningar. Du kan även ta del av vår Q&A om det åtgärdspaket som regeringen lanserat för att stötta svenska företag. Mycket myndighetsinformation sammanställs även på Verksamt.se. BusinessSweden har även sammanställt hur Coronoapandemin påverkar svenska företag i Kina samt släppt rapporten “Tuffa åtgärder i coronans tid” som baseras på svar från svenska exportföretag.

Exporttillstånd för medicinteknisk utrustning

EU har infört krav på exporttillstånd för medicinsk skyddsutrustning. Utrusning som berörs är bl a skyddsglasögon, ansiktsskärmar, skyddsutrustning för mun och näsa, skyddsdräkter och handskar. På Tullverkets hemsida finns mer information om hur du ska deklarera dessa sändningar. Du ansöker om ditt exporttillstånd hos Kommerskollegium. Exporttillstånd krävs inte till EFTA-länderna Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. EU kommer framöver även att skapa ett gemensamt EU-lager för sjukvårdsutrustning. Där kommer medlemsstater som är i akut behov av sjukvårdsutrustning kunna söka hjälp. Mer om nya EU-lagret.

EU:s guide för gränskontroller

EU har tagit fram en guide med 25 riktlinjer som medlemsländerna har att förhålla sig till nu när många länder har stängt sina gränser. EU är tydliga med att restriktioner som införs måste vara transparenta och ska vara tillfälliga. Mer information om de nya riktlinjerna.

Bli en mästare på internationell förhandlingsteknik 17 september

Återigen kommer Tim Cullen till oss för att hålla en heldagsutbildning i internationell förhandlingsteknik. Han är grundare av förhandlingsprogrammet på Oxford University och har undervisat i förhandlingsteknik i över 20 länder. Han har arbetat för världsbanken i 21 år och undervisar i förhandling bland annat vid EMBA-programmet på Stockholms Handelshögskola.

Under denna heldagsutbildning får du lära dig olika tekniker som du dessutom får prova på praktiskt under eftermiddagens rollspel. Missa inte denna uppskattade utbildning där du blir en mästare på förhandling.
Läs mer och anmäl dig till utbildningen den 17 september i Växjö.

Ställningstagande om tullfri återinförsel

Tullverket har i ett nytt ställningstagande rett ut under vilka förutsättningar det går att återinföra en vara tull- och skattefritt som har glömts kvar i ett land utanför EU. Ställningstagandet öppnar under vissa förutsättningar upp för andra godtagbara bevis såsom resebokningar för resan utanför EU och korrespondens med den part som återsänt varan. Mer utförlig information på Tullverkets hemsida.

Japanavtalet firar ett år

Statistik visar att exporten till Japan fortsätter att öka under det gångna året. Däremot visar importen inte samma tendens. Frihandelsavtalet med EU innebar att nästan 90 procent av varor från EU blev tullfria vid import till Japan efter ikraftträdandet av avtalet 1 februari 2019. En del varor har dock övergångsperioder. Mer information.
Japan-avtalet innehåller nya ursprungsbevis vilket många företag har haft frågor kring. Läs gärna Kommerskollegiums sammanställning om ursprungsreglerna i Japanavtalet och ta del av de nyttiga länkar som finns längst ned på sidan. Läs sammanställningen.
Du som handlar med Japan får gärna svara på enkäten framtagen av EU-kommissionens delegation i Tokyo. De undersöker hur handeln och frihandelsavtalet med Japan fungerar. Enkäten är kort och går snabbt att svara på. Till enkäten. Sista svarsdag är 30:e april.

Vad handlar vi med olika länder?

Vad exporterar Sverige till USA? Vad importerar vi från Kina? Nu är helårsstatistiken för Sveriges handel 2019 med olika länder och regioner klar. Du når den enkelt via Kommerskollegiums hemsida där du kan ladda ner faktablad med handelsstatistik för olika länder och regioner.
Till statistiken.

Nyhet: ömsesidigt erkännande

Från den 19 april 2020 kan företag upprätta en frivillig försäkran där man försäkrar att ens vara lagligen tillverkats och saluförts i ett EU-land och därmed har rätt att säljas i ett annat medlemsland utan anpassningar eller ytterligare provningar. Detta enligt principen om ömsesidigt erkännande som gäller på den inre marknaden. I vissa fall kan andra medlemsländer få ha andra varuregler men det måste finnas särskilda skäl och beslutet måste vara tydligt motiverade. Om du vill ha hjälp med att undersöka vilka regler som gäller för dina produkter i andra medlemsländer kan du ta hjälp av Kommerskollegium som är en s k kontaktpunkt för varor. Hjälpen är kostnadsfri. Mer information.

Upptäck nya affärsmöjligheter

Ta gärna del av alla de rapporter Business Sweden sammanställer där de presenterar affärsmöjligheter på olika marknader. Några av de senaste belyser utvecklingen i Indonesien, Kina och Taiwan. Till rapportöversikten.

Vill du prenumerera på Internationellt Nyhetsbrev? Anmäl dig i sidfoten nedan.

0