Företag i samarbete med Tullverket och Polisen mot narkotika

Nu presenteras ett nytt unikt samarbete för att bekämpa narkotika. Syftet är att minska narkotikasmugglingen genom att öka kunskapen hos alla de aktörer som kommer i kontakt med det legala godsflödet. Genom att ge dem rätt verktyg för hur det kan arbeta förebyggande kan de minska risken att bli utnyttjade i smugglingskedjan. Bakom utbildningen står Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Polismyndigheten och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Ett av de vanligaste sätten att smuggla in narkotika till Sverige är via lastbilar eller containrar. Det händer att det är legala och väletablerade transportföretag som blir utnyttjade i smugglingen. I Brottsförebyggande rådets senaste rapport om narkotikasmuggling konstateras också att smugglingen via lastbilar har blivit mer effektiv de senaste åren.
Därför lanseras nu en e-utbildning för de som arbetar med hantering av godstransporter.

Det behövs en ökad kompetens om detta i hela godstransportkedjan, från företaget som köper en transport till de som utför transporten. Det behövs också större kunskaper om vad man kan göra för att skydda sig och vem man ska vända sig till när man upptäcker något misstänkt, säger Erik Ehn Blomgren, expert inom kompetensförsörjningsfrågor på Handelskammaren och en av de ansvariga bakom utbildningen.

Företagen kan stötta tull och polis

Utbildningen riktar sig både till medarbetare inom transportsektorn, framför allt till de som arbetar som speditörer, och hos företag som skickar och tar emot gods. Målet med utbildningen är att personalen ska få ökade kunskaper om hur företagen utnyttjas i smugglingskedjan och ge dem verktyg för att bli mer uppmärksamma och veta hur och när de ska kontakta Tullverket.

Under vårt förarbete, där vi bland annat har intervjuat flera transportföretag, har vi sett att det finns en tydlig motivation från företagens sida att bidra i detta arbete. Förutom att bekämpa narkotikatillgången i Sverige handlar det om att minska risken för dålig publicitet eller att få sin verksamhet störd av tullen vilket kan orsaka förseningar och ibland förstörda varor, säger Erik Ehn Blomgren.
Skåne tillsammans mot narkotika.

Utbildningen har tagits fram inom ramen för ”Skåne tillsammans mot narkotika”, en överenskommelse mellan Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Sydsvenska industri- och handelskammaren, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Skåne och Skånes Kommuner.

Inom samarbetet Skåne tillsammans mot narkotika har man tagit fram en lägesbild över narkotikasituationen i Skåne och prioriterat olika områden. Minskat inflöde av narkotika är en av dessa och det är inom ramen för detta område som denna utbildning initierats.


Utbildningen nås via Handelskammarens hemsida.

0