Nu startar Unga Ledare i Sydost!

Nu startar vi nätverket Unga Ledare i Sydost. Nätverket riktar sig till personer som har arbetat några år och vill ta chansen att utveckla sig själv, sitt ledarskap och sitt nätverk.

Ansvarig för nätverket i Sydost är Johan Schörling, Regionchef Affärsservice Sydost på Handelskammaren.

Sedan 2008 har över 200 ledare gått nätverket – och jag är en av dem. Jag vet av egen erfarenhet nyttan som nätverket ger och de lärdomar som man tar med sig vidare i karriären. Så det ska bli extra kul att få möjlighet att erbjuda det på plats här i Sydost.  

Med fokus på ledarskap

Gruppen består av 6–8 deltagare från olika branscher och företag. Under ett år träffas de vid sex tillfällen och diskuterar olika teman som berör ledarskap. Träffarna består av både diskussioner, workshops och föreläsningar.

Varje deltagare får även under året tillgång till en mentor. Tillsammans träffas de vid minst sex tillfällen och utbyter erfarenheter och lärdomar.

Att få en personlig mentor har varit ovärderligt för min utveckling som ledare. Att kunna bolla idéer, utbyta erfarenheter och få feedback har verkligen varit en lärorik och inspirerande process. Jag och min mentor håller fortfarande kontakten, avslutar Johan.

Unga Ledare Sydost planerar att startas under kvartal fyra hösten 2024. Kontakta Johan Schörling för mer information eller gå in på nätverkets sida.

0