3 x 17 SDG FNs hållbarhetsmåls betydelse för företagen

FNs hållbarhetsmål kommer att ha stor betydelse för både små och stora företag. Vad betyder dem för just ditt företag? Kom och låt dig inspireras av tre förebilder som var och en ger en bild av hur de arbetar med FNs hållbarhetsmål.

Föreläsare är Lina Willes seniorkonsult på konsultbolaget 2050, Julia Ahlrot hållbarhetschef på Växjö kommun samt Kristina Altner hållbarhetssamordnare på Södra Skogsägarna.

Detta är även en träff för vår Tankesmedja med fokus på CSR och hållbarhetsfrågor. Deltagarna träffas regelbundet under året och vi tar löpande emot nya medlemmar.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen,

Kategoriserad i Hållbarhet och Miljö, Hållbarhetsnätverket