Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skepssbron 2, Malmö

Pris

Självkostnadspris för medlemmar i Trade Network och Inköpsnätverket

895 kr/pers för övriga från medlemsföretag i Handelskammaren.
1345 kr/pers för övriga från icke medlemmar.

OBS. Medlemmar i Trade Network och Inköpsnätverket har företräde till platserna.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med en gemensam lunch kl 12.00 i våra lokaler.

Aktuellt om frihandelsavtal Malmö

CETA, pågående förhandlingar och omförhandlingar

Den 21 september kan delar av frihandelsavtalet med Kanada (CETA) börja tillämpas provisoriskt. Hur skiljer sig ursprungsreglerna i detta avtal mot andra frihandelsavtal? Företag som vill kunna skicka produkter och åberopa avtalet behöver ansöka om ett REX-nummer ifall man inte redan har det. Hur ser utvecklingen ut i andra pågående förhandlingar, blir det REX-nummer även där?

Samtidigt pågår omförhandlingar av flera befintliga frihandelsavtal t.ex. med Mexico och Chile samt tullunionsavtalet med Turkiet. Vad innebär detta?

EU håller även igång ett antal andra frihandelsavtalsförhandlingar. Vi får en lägesrapport över avtal som är färdigförhandlade men väntar på godkännande, vilka länder man förhandlar med och vilka länder som man planerar att starta förhandlingar med.

Även BREXIT och TTIP kommer att kommenteras.

Vi avslutar med att diskutera hur ni deltagare idag upplever ursprungsreglerna i nuvarande frihandelsavtal.

Föreläser gör experter på ursprungsregler och frihandelsavtal från Kommerskollegium: Jonas Kasteng, Christopher Wingård, Anamaria Deliu och Michael Koch.

Detta är höstens inledande träff för våra nätverk Trade Network och Inköpsnätverket. Denna gång får representanterna i nätverken gärna ta med en kollega som är intresserad av frihandels- och ursprungsfrågor.

Träffarna sker tisdagen den 19 september i Malmö och onsdagen den 20 september i Växjö.

Varmt Välkommen!

0