Anställningsavtalet -anställningsform, sekretess och konkurrensklausuler

Anställningsavtalet reglerar relationen mellan arbetsgivare och den anställde. Flera val som skrivs in i avtalet såsom anställningsform, sekretess och konkurrensklausuler kan i ett senare skede visa sig få stor betydelse.

Unders seminariet går vi igenom följande:

  • Val av anställningsform. Provanställning, vikariat, timanställning, visstidsanställning eller tillsvidareanställning? Vilken anställningsform får och ska användas när?
  • Hur skyddar du företagshemligheter? När och hur ska du använda sekretessklausuler? Hur påverkar den nya lagen om företagshemligheter, som trädde i kraft förra året, dessa klausuler?
  • Konkurrensklausuler. När får konkurrensklausuler användas och hur ska de utformas?

Vår föreläsare Rebecka Thörn, advokat från Advokatfirman Delphi, kommer även att belysa andra viktiga aspekter på ett anställningsavtal.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Kategoriserad i Arbetsrätt, HR, HR-lunchen, Juridik, Seminarium, Skåne