Datum / Tid


Plats

Köpmannagatan 23, Åhus, Sverige

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i The New Boss.
Frukost ingår!

Sista anmälningsdag är den 6 juni.

Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverket.
Nyfiken? Kontakta Katarina Björnsdotter för mer information.

Hållbart ledarskap – World Ocean Day

Den här gången hakar vi på Kristianstad kommuns näringslivsfrukost. Temat är högaktuellt och talarna intressanta.

På World Ocean Day den 8 juni står frukosten framdukad på Absolut Experience Center på Köpmannagatan 23 i Åhus mellan klockan 07.30 och 08.00. Sen väntar spännande föreläsningar. Frukostmötet avslutas 09.30 vi i The New Boss gör en uppsummering efteråt och slutar 10.00.

I dag görs flera insatser för att minska mängden näringsämnen som läcker ut i havet. Biosfärområde Kristianstad Vattenrike arbetar med att anlägga våtmarker. Flera åtgärder sker i projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” tillsammans WWF. Ett exempel är utplantering av ålgräs för att gynna fiskar och motverka erosion.

Tina Robertsson och Nan Kjellberg från Absolut Company och Fredrik Åsare från Åhus hamn berättar om företagens hållbarhetsarbete.

Lisen Schultz, forskare och expert på omställning vid Stockholm Rescilience Centre, inspirerar kring hållbart företagande. Alla som deltar får hennes bok ”Tio lektioner för ett hållbart näringsliv”.

Dessutom deltar Carina Wettemark, koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Ulrika Hedlund, kommunekolog Kristianstads kommun, och Jan Persson, business designer Krinova.

Välkomna!
0