Reflektion – vägen till ett lyckat ledarskap!

Between what happens and your reaction there is a space – in that space you find choice”
Som ledare behöver du prioritera reflektionstid, särskilt när omvärlden förändras i allt snabbare takt. Under denna träff med The New Boss får du som ledare inte bara dela dina utmaningar och reflektioner, utan också att dra nytta av andras perspektiv och erfarenheter. Genom att samla våra tankar och idéer kan vi gemensamt utforska olika sätt att hantera förändringar och utveckla vårt ledarskap.

Ta med dig en aktuell utmaning eller något du vill utveckla i just ditt ledarskap till denna lunchträff.

Dagens inspiratör och samtalsledare är Håkan Björnqvist.

0