Bikupa för inköpare – online!

Välkommen till nästa ”Bikupa för inköpare”!

På den här träffen fokuserar vi på den hållbara inköpsprocessen! Vi djupdyker i ämnet och går bland annat igenom leverantörs-uppförandekod, hur ni kopplat uppfyllande av ert företags hållbarhetsvillkor till kontraktering med leverantörer, berör hur ni gör uppföljningar kring er hållbarhetspolicy med era leverantörer och vilka olika hållbarhets-KPI’er ni arbetar med, samt tips till hur man kan utveckla sitt hållbarhetsarbete i inköpsprocessen ytterligare genom olika metoder.

Facilitator för mötet är Hanna Notmeijer som kommer att introducera dagens tema och ämne. Därefter delas vi in i grupper via Zoom för vidare diskussioner och erfarenhetsutbyte. Träffen bygger på att vi delar erfarenheter med varandra.

Fundera över hur ni jobbar med dessa frågor idag samt vad du skulle vilja lära dig mer om.

Passa på att få inspiration och utbyta erfarenheter med andra inköpare!
0