Bikupa för inköpare – online!

Välkommen till nästa ”Bikupa för inköpare”!

På den här träffen fokuserar vi på den hållbara inköpsprocessen!

Facilitator för mötet är Hanna Notmeijer som kommer att introducera dagens tema och ämne. Därefter delas vi in i grupper via Zoom för vidare diskussioner och erfarenhetsutbyte. Träffen bygger på att vi delar erfarenheter med varandra.

Fundera över hur ni jobbar med dessa frågor idag samt vad du skulle vilja lära dig mer om.

Passa på att få inspiration och utbyta erfarenheter med andra inköpare!

Du kommer att få en anslutningslänk dagen innan mötet.