Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Priset för utbildningen är 29 500 kr.
I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt festlig avslutning/certifiering och en personlig mentor under hela 2021.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag är 19 februari 2021.

Bli certifierad Executive Business Assistant – Våren 2021

VD-assistenter och liknande yrkesroller som exempelvis chefsassistenter och ledningsgrupp-koordinatorer bär ofta ett tungt ansvar i företagsorganisationer, ändå är utbildningsutbudet för det mångfacetterade arbetet begränsat. Det är vanligt att personer som tillträder som assistenter känner sig oförberedda och har svårt leva upp till de förväntningar som man möter i rollen, både internt på företaget och genom externa kontakter.

Därför presenterar Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med IHM Business School nu en unik utbildning. Utbildningen ger en gedigen grund och speglar kraven för den mångfacetterade yrkesrollen som VD-assistent/ledningsassistent. Som certifierad Executive Business Assistant står du förberedd att professionellt hantera de olika komplexa situationer som kan uppstå inom en affärsmässig organisation.

Varför studera till Executive Business Assistant?
  • För att bli en stark grundpelare i verksamheten med förmåga och självförtroende att ta sig an de uppdrag man omgående förväntas kunna i rollen som assistent.
  • För att få en egen röst och kunna påverka både resultat och företagskultur. Rollen som VD-assistent innebär att agera bollplank med vd:n och i det krävs en affärsmässig grundförståelse.
  • För att minska sin arbetsbelastning. Utbildningen fokuserar på att lära ut det som nya VD-assistenter uttryckligen känner att de saknar. Med ett antal grundläggande verktyg och förmågor kommer man kunna möta arbetet som assistent på ett betydligt effektivare sätt.
  • För att lyfta sig själv i yrkesrollen. Positionen som assistent kan ofta bli förbisedd trots att den spelar en mycket viktig roll i organisationens arbete. Utbildningen Executive Business Assistant redovisar och intygar den komplexitet som arbetet de facto innebär, både för befintliga och framtida uppdragsgivare.
Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fem dagar och undervisningen sker växelvis i Handelskammarens och IHM:s lokaler, båda belägna i centrala Malmö respektive Stockholm. Tanken med växlande utbildningsorter är att ge dig som deltagare möjligheten att bredda ditt nätverk även på annan ort.

Efter slutförd utbildning blir du certifierad som Executive Business Assistant och certifieringen sker under festliga former i slutet av den avslutande femte dagen.

Dag 1: Digitalisering och sociala medier
16 mars kl 09.00-17.00 på IHM i Malmö (Norra Vallgatan 102)

Dag 2: Affärsmannaskap
13 april kl 09.00-17.00 på IHM Business School i Stockholm (Warfvinges Väg 39)

Dag 3: Ekonomi & Juridik
7 maj kl 09.00-17.00 på IHM Business School i Stockholm (se ovan)

Dag 4: Ledarskap
2 juni kl 09.00-17.00 på Handelskammaren i Malmö (Skeppsbron 2, Malmö Börshus)

Dag 5: Kommunikation
22 juni kl 09.00-16.30 på IHM Business School i Malmö (Norra Vallgatan 102) och
kl 17.30 festlig avslutning och certifiering på Handelskammarens kontor i Malmö Börshus.

Mer information om utbildningens innehåll och föredragshållare finner du här.
Executive Business Assistant 2021

0