Blir det några förenklingar i LOU?

I mitten av juni i år lade Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler fram sitt betänkande och många var nyfikna på vilka förändringar som skulle föreslås. Målet med utredningen har varit att se hur nuvarande regelverk kan göras enklare och mer flexibelt samt att föreslå åtgärder för att minska antalet överprövningsmål.

Markus Mårline och Magnus Nedström, Advokatbyrån Sigeman & Co, kommer till oss och presenterar innehållet i utredningen. De kommer även att försöka förutspå i vad mån vi kan räkna med att den föreslagna regleringen införs och vad detta i så fall skulle kunna få för konsekvenser.

Detta är höstens inledande träff för vårt Upphandlingsnätverk. Nätverket som samlar både upphandlare och leverantörer till offentlig sektor. Medlemmarna träffas regelbundet och diskuterar aktuella ämnen inom offentlig upphandling och utbyter erfarenheter. Nyfiken? Vi tar löpande emot nya medlemmar – kontakta oss gärna för mer information eller kom och prova på en av våra träffar.

Välkommen!

Kategoriserad i Juridik, Seminarium, Skåne, Upphandlingsnätverket