Datum / Tid


Plats

Malmö Börshus, salen Stora Börssalen, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

495 kr/pers för företag som har medlemmar i något av våra nätverk Trade Network eller Inköpsnätverket.
895 kr/pers för övriga medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1 345 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med en gemensam lunch kl 12.00 i Ljusgården i Malmö Börshus.

Med tanke på senaste utvecklingen i Brexit- förhandlingarna så tar vi emot ytterligare deltagare till föreläsningen 15/11. Maila din anmälan till deltag@handelskammaren.com (glöm ej ange ev.allergier/specialkost.

Vid utebliven närvaro utan avanmälan utgår full avgift.

Checklista för Brexit – är ni redo? Malmö

– en affärsjuridisk genomgång

Tiden fram till Brexit är knapp och fortfarande närmar vi oss Storbritanniens lämnande av EU med en stor osäkerhet. Vi vet dock redan nu att det döljer sig ett antal affärsjuridiska risker i Brexit. EU-rätten påverkar svenska företags affärer betydligt mer än vad de flesta inser. Oavsett om ditt bolag har försäljning, inköp, egna säljbolag eller dotterbolag i Storbritannien eller på annat sätt är exponerat mot landet bör du ha satt dig in i de affärsjuridiska konsekvenserna och stämt av att företaget gjort alla förberedande åtgärder som ni behöver göra.

Vi har bjudit in Erik Lagerlöf från Advokatfirman Vinge för att ge oss en affärsjuridisk genomgång av Brexit. OBS. Seminariet går även i Karlskrona den 8 november och Växjö den 9 november.

Förhoppningsvis har parterna nått en överenskommelse vid tidpunkten för seminariet. Erik kommer då inledningsvis att belysa innehållet och betydelsen av denna. Om parterna inte har nått en överenskommelse kommer Erik att gå igenom vad en hård Brexit kommer att innebära.

Erik fortsätter därefter med att uppmärksamma deltagarna på den stora betydelsen EU-rätten har för svenska företags affärer. Saker du idag tar för självklart vid affärer inom EU, kommer att bli helt annorlunda när Storbritannien lämnat.

Vi kommer även in på en rad andra frågeställningar.

– Vilka risker kan dölja sig i avtal med kunder/leverantörer i Storbritannien? Hur ska de hanteras?
– Tullfrågor. Hur påverkas import och exportlicenser? Export och import av varor.
– Datahantering efter Brexit?
– En rad arbetsrättsliga frågor kommer att uppstå för företag med säljbolag eller dotterbolag i Storbritannien, hur förbereder man sig?
– Skattefrågor som kan få betydelser.
– Kan ert företags immateriella skydd påverkas t.ex. patent ni har?
– Produktstandarder- blir de samma efter Brexit?
– Lagval i befintliga avtal- bör de ses över?

Seminariet leds av Erik Lagerlöf från Advokatfirman Vinge som även är Adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan och Visiting Fellow vid St Edmund’s College (Cambridge University). Han har tidigare arbetat som rättssekreterare vid  EU-domstolen och varit verksam som akademiker vid Cambridge University och Harvard Law School.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0