Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för deltagare som är anslutna till Trade Network, vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel, eller Hållbarhetsnätverket. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss gärna.

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 26 april kl. 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

CSDDD: nya lagkrav om hållbarhets due diligence

Efter stort politiskt drama på EU-nivå under inledningen av 2024 lyckades till slut det belgiska ordförandeskapet den 15 mars ena medlemsländer kring den nya lagstiftningen CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

CSDDD- lagstiftningen blir i form av ett direktiv och efter en formell omröstning i EU-parlamentet i april ska den införlivas i nationell lagstiftning. I Sverige benämns den nya lagstiftningen som ”Direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet” och innebär att det kommer att ställas ökade krav på due diligence av företags egna verksamheter och leverantörskedjor utifrån klimat, miljö och mänskliga rättigheter.

Denna lagstiftning kommer att ställa krav på företag att upprätta due diligence processer. Dessa ska utgå från ett riskbaserat tillvägagångssätt vilket innebär att företag ska identifiera de allvarligaste riskerna och, vid behov, prioritera vilka som ska åtgärdas baserat på allvarlighetsgrad. Företag behöver även säkerställa så kallade intressentdialoger.

Direktivet som nu accepterats av medlemsstaterna är en kompromiss och inte lika omfattande som den preliminära överenskommelse som nåddes i december mellan förhandlarna från Rådet och EU-parlamentet.

Under denna föreläsning går vi igenom innehållet i CSDDD, hur svenska företag påverkas och hur leverantörer som ingår i dessa leverantörskedjor påverkas:

  • Vilka företag omfattas?
  • Lagstiftningen träffar framförallt stora företag men hur påverkas leverantörer i dessa företags värdekedjor?
  • Hur långt sträcker sig företagets ansvar i affärsrelationer?
  • Vilket ansvar åligger företagets ledning och styrelse?
  • Hur påverkas företags affärsmodeller och strategier?
  • Hur ska företag redovisa sitt due diligence arbete?
  • När kan du förväntas behöva ha de nya rutinerna på plats?
  • Vad blir konsekvenserna om du bryter mot regelverket? Sanktionsavgifter?
  • Hur väl i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag är CSDDD?
  • En del EU-länder och även länder utanför EU har redan liknande lagstiftning såsom Norge, Tyskland och Frankrike – hur skiljer sig CSDDD gentemot dessa?

Många beskriver CSDDD-lagstiftningen som historisk, trots att det blev ett kompromissförslag, då företag nu inte bara får en rapporteringsskyldighet på sin verksamhets hållbarhet, utan också faktiskt skyldighet att bedriva en hållbar verksamhet. Vi låter vår föreläsare belysa vilken betydelse CSDDD kan få i strävan att ställa om till en mer hållbar ekonomi och mer hållbara verksamheter.

Avslutningsvis berör även vår föreläsare kort den preliminära överenskommelse som förhandlarna från EU-parlamentet och rådet nått i början av mars avseende en ny lagstiftning kring ”Forced Labour Ban”, samt likheter och skillnader mot EU lagstiftningen avseende förbud mot varor som bidrar till avskogning. Formellt beslut väntas i april. Denna lagstiftning innebär ett EU-förbud att sälja varor där tvångsarbete använts vid tillverkningen. Rent praktiskt kommer varor kunna stoppas från att placeras på den inre marknaden om tvångsarbete förekommit vid tillverkningen. Alla varor och branscher omfattas och även export från EU. Liknande lagstiftning finns redan i bl.a. USA.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Varmt välkommen med din anmälan,


Föreläsare: Malin Helgesen har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter kopplat till företag och deras värdekedjor över hela världen. Hon har arbetat som advokat med specialisering inom hållbarhetsjuridik på större nordiska advokatbyråer och som bolagsjurist med ansvar för mänskliga rättigheter. Hon har på inbjudan deltagit med insikter till lagstiftningsprocesserna i Norge, Sverige och EU; och föreläst om företag och mänskliga rättigheter på universitet i Sverige och Norge. Idag hjälper hon genom egen konsultverksamhet företag i Sverige och globalt att på ett effektivt sätt implementera human rights due diligence i kontexten av sina klienters klimat och miljöarbete (Just Transition); och förstå lagstiftningen kring HRDD. Hon är svenska ICC:s representant i ICC International Commission on Corporate Responsibility & Anti-Corruption.

0