Handelskammarens riktlinjer för användande av Zoom

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens riktlinjer för användande av Zoom baseras på CERT-SEs rekommendationer. 

CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. CERT-SE är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

CERT-SE strävar efter att öka it-säkerhetsmedvetandet i Sverige genom att förmedla kunskap och fakta. CERT-SE utfärdar kontinuerligt varningar och råd om sårbarheter i våra it-system. För detta bedrivs omvärldsbevakning av hot och säkerhetsproblem på it-området samt ett nära samarbete och informationsutbyte med liknande nationella och internationella organisationer. 

Angående Zoom 

Den 2:a april 2020 publicerade CERT-SE följande riktlinjer för användande av Zoom. 

  • Undvik att göra konferenserna offentliga. Det kan ske på två sätt. Genom att sätta lösenord till mötet, eller att låta användare vänta ”utanför” för att bli insläppta. 
  • Posta inte länkar till Zoom-möten offentligt, exempelvis på sociala medier. Skicka istället länken direkt till mottagaren. 
  • Begränsa möjligheten att dela skärm, så att endast värden kan göra detta, ”Host only”. 
  • Håll Zoom uppdaterad till den senaste programvaran 

Handelskammaren garanterar att samtliga av dessa krav uppfylls.  

OBS! CERT-SE har uppdaterat sina riktlinjer och uttrycker följande 
Zoom har nu släppt patchar till alla versioner där uppmärksammade sårbarheter ska vara lagade 

 
P.S Handelskammarens zoom-möten sänds via europeiska servrar. 
 

0