Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och endast för dig som är medlem i HR-lunchen. Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverket. Jobbar du med HR-frågor och vill testa kontakta Johanna Krantz.

Anmälan är bindande.
Observera att vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 10 december kl. 08.30.

Endast för dig som jobbar med HR-frågor!

Den förändringsvilliga organisationen – online

Förändringstempot i samhället, i verksamheter och organisationer har accelererat rejält och är nu, mycket beroende på Covid-19, snabbare än någonsin. Digitalisering, automatisering, distansarbete och nya typer av roller gör att vi snabbt måste anpassa oss och våra verksamheters alla delar för att se till att vi på bästa sätt möter de nya förutsättningarna. Men hur skapar vi egentligen en förändringsvillig organisation?

Under HR-lunchen den 10 december har vi valt att fokusera på ”förändringsvilja”, ett ämne som vi tror ligger högt upp på agendan för många bolag.

Vi kommer bland annat att beröra och diskutera:
  • Hur kan vi anpassa befintliga processer och strukturer inom HR området för att möta de nya behoven? Har vi rätt verktyg för att stötta ledningen i arbetet att skapa en ökad förändringsvilja i organisationen? Vad kommer att krävas för att få detta att ske?
  • Vad behöver HR prioritera i sitta arbete för att kunna vara mer affärsstödjande i takt med att tempot ökar?
  • Hur ska vi tänka när det gäller nya medarbetare in i organisationen, vilka parametrar kastas om och blir än viktigare för att skapa en framtidssäkrad organisation utifrån dagens och morgondagens förutsättningar?

Du kommer att få träffa Helena Ekdahl och Catharina Kramer från affärsområdet HR Executive på K2 Search, en del av Wise Group. Helena har själv en HR-bakgrund och kommer tillsammans med Catharina skapa en stund där teori och praktik diskuteras för att vi alla ska inspireras och lära av varandra!

Varmt välkommen till höstens sista HR-lunch! Mötet är online via Zoom.

0