Den nya planen för infrastruktur 2022–2033 – så påverkas Sydsverige

Så påverkas Sydsverige av Trafikverkets nationella plan för transportinfrastruktur 2022–2033

Snart tas ett beslut om ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt ska 799 miljarder kronor fördelas. I november 2021 lämnade Trafikverket över sitt förslag, vilket nu är ute på remiss. Det är politikerna som har sista ordet och beslutet väntas fattas innan årets slut.

Infrastruktur har alltid varit en prioriterad fråga bland våra medlemsföretag. Tillgången till välfungerande transporter och kommunikation är en förutsättning för god konkurrenskraft och ett modernt samhälle. En region utan god infrastruktur tappar snabbt mark i konkurrens om företagsamhet, kompetens och livskvalitet både nationellt och globalt.

Hur ser fördelningen ut mellan regionerna? Hur ser Handelskammarens påverkansarbete ut kopplat till de nationella infrastruktursatsningarna? Under webbinariet presenteras vårt senaste analysarbete och en statusuppdatering på några utvalda sydsvenska objekt.

Agenda:
  • Så fungerar arbetet med den nationella planen för infrastruktur
  • Presentation av senaste analysarbetet – en uppdatering av Hela kungariket halva pengarna
  • Statusuppdatering på utvalda sydsvenska objekt

Vi tar gärna med inspel från näringslivet och uppmanar till att skicka in frågor och synpunkter både före och efter webbinariet till Ellen Dahl.

Varmt välkommen med din anmälan!
0