Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

995 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1 495 kr/pers för icke-medlemmar.
Medlemmar i vårt HR-nätverk får 50% rabatt på deltagaravgiften.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med en gemensam lunch kl.12.00.

Sista anmälningsdag är den 20 mars.

Vid utebliven närvaro utgår full avgift.

Det har jag delegerat…eller?

– lär dig mer om när och hur du kan delegera

Det är ledningen (VD och styrelse) som har det juridiska ansvaret för företagets verksamhet, men i många företag är det svårt för en person att ha ansvar för hela verksamheten. Det kan till och med vara olämpligt att högsta chefen bär hela ansvaret. Arbetsuppgifterna kan istället med fördel placeras på den nivå eller person i organisationen som har störst möjlighet att omedelbart påverka verksamheten. Gör företaget rätt när det delegerar arbetsuppgifter flyttas även det juridiska ansvaret till den som ansvarar för arbetsuppgifterna. Frågan om delegering kan och bör ske, är aktuell för alla företag.

Under eftermiddagen går vi igenom vad en delegering innebär, vad som kan delegeras, hur en delegering bör se ut för att ansvaret ska flyttas, vad man kan göra om en arbetstagare motsätter sig en delegering och mycket mer.

Vi kommer också att gå igenom exempel på delegering och diskutera när en delegering gäller samt av vem ansvar kan utkrävas och vilket ansvar som kan utkrävas.

Föreläsare är Anna Steén, advokat, och Caroline Andersson, biträdande jurist, båda från Advokatbyrån Sigeman & Co.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen!

0