Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 31 maj kl 08:00.

Webbinariet kommer att sända via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Digital brottslighet – så skyddar du dig och företaget

Välkommen till en frukost om hur du och företaget kan lära mer om digitala brott och hur man kan vidta åtgärder för att skydda sig.

På mötet presenteras aktuella trender och information om hur digitala brott kan bekämpas. Att försvåra brott är inte bara viktigt för företaget utan bidrar även på samhällsnivå.

Medverkar gör två mycket kvalificerade experter.

  • Nina Jelver har bakgrund inom Polisen och är nu bedrägeriexpert på Svensk Handel.
  • Jan Olsson är kriminalkommissarie vid Swedish Cybercrime Center vid Nationella Operativa Avdelningen, NOA.
Program

09:00 Välkomstord – brottsförebyggande samverkan med näringslivet
Annika Wågsäter, Länsstyrelsen

09.05 Så kan företag skydda sig mot digitala brott
Nina Jelver, Svensk Handel

09.30 Polisens arbete med IT-brott
Jan Olsson, Polisen

10.00 Avslutning

Brottsförebyggande samverkan är en samverkan mellan Polisen, Länsstyrelsen och näringslivet i form av Handelskammaren, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Svensk Handel organiserar butiker och andra handelsföretag och har arbetat länge med trygghetsmätningar och säkerhetsfrågor och har även expertis kring digital brottslighet.

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Svenskt Näringsliv driver de frågor som är viktiga för alla företag, oavsett bransch och storlek. Ett bättre företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb och ett bättre Sverige. Totalt uppskattas brottslighet kosta företagen 55 miljarder kronor årligen, vilket är ungefär lika mycket som Sveriges försvarsbudget. Detta är endast de direkta kostnaderna. Nästan 6 av 10 företag anser att brottslighet är ett problem.

Handelskammaren har mellan 2018-2020 samverkat med Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Länsstyrelsen, Region Skåne och Skånes kommuner i ett brett åtgärdsprogram ”Samverkan mot Brott”. Detta webbinarium är en förlängning av projektet.

0