Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

200 kr/pers för medlemmar i Upphandlingsnätverket.
595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Vid utebliven närvaro utan avanmälan utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 30 november.

Vi inleder med gemensam lunch!

Dynamiskt inköpssystem – flexibel upphandling

I maj 2017 var Kristianstads kommun den första upphandlande myndigheten i Sverige att införa ett dynamiskt inköpssystem avseende tjänster. Systemet omfattar bemanning av socionomer och har givit förutsättningar för att hantera tillsättning av socionomer på ett affärsmässigt sätt under flyktingkrisen.

Seminariet kommer att ha fokus på de organisatoriska och upphandlingsrättsliga förutsättningarna för ett lyckat dynamiskt inköpssystem enligt nedanstående punkter.

– Vad är ett dynamiskt inköpssystem
– Dynamiskt inköpssystem kontra ramavtal
– Organisation – vem gör vad?
– Utfall sedan införandet
– Lärdomar sedan införandet av systemet
– Förutsättningar för att lyckas med ett dynamiskt inköpssystem

Hannes Olbers är upphandlare i Kristianstads kommun och är ansvarig för det dynamiska inköpssystemet. Sedan införandet av systemet har intresset för systemet varit stort och Kristianstads kommun har haft förmånen att föreläsa om systemet i flera sammanhang såsom SOI:s årskonferens 2018, Upphandlingsmyndigheten samt Region Skåne. För mer information, läs mer här.

Varmt välkommen!

0