Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för deltagare som är anslutna till Trade Network, vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 17 juni kl. 12.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Crash course ”U.S. sanctions” och ”export control laws” – Detta behöver europeiska företag veta!

Tidigare under våren publicerade amerikanska myndigheter en informativ vägledning riktad till utländska företag avseende hur man ska förhålla sig till amerikansk sanktions- och exportkontrollagstiftning.

Under detta webbinarium ger vår föreläsare Anders Leissner, sanktionsexpert från Advokatfirman Vinge, en övergripande genomgång kring hur amerikansk lagstiftning på sanktions- och exportkontrollområdet är uppbyggt, varför europeiska företag behöver beakta amerikansk lagstiftning och vilka olika myndigheter man har att förhålla sig till. Han beskriver sedan:

  • Några viktiga compliance åtgärder som europeiska företag behöver vidta i förhållande till amerikansk lagstiftning
  • Vilka trender syns i amerikanska myndigheters agerande och i de senaste rättsfallen?
  • Och hur samordnade är amerikanska åtgärder mot Ryssland respektive Kina i förhållande till EU:s?

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget. Varmt välkommen med din anmälan.


Presentation föreläsare

Anders Leissner är advokat specialiserad mot sanktioner, shipping och försäkring. Han har bland annat arbetat mycket med USA:s sanktionslagstiftning och hur det påverkar företag inom EU. Detta har inneburit frågor kopplat till riskbedömningar, kontraktsutformning och incidenthantering i samarbete med både svenska och amerikanska myndigheter.

0