En politisk revolution inom branding och företagande

Lunds universitets och Sydsvenska handelskammarens nätverk för säljledare på exekutiv nivå bjuder in till en föreläsning även för icke-medlemmar.

ESDN (Executive Sales Development Network) är ett nätverk med syfte att medvetandegöra och höja status på försäljningsarbetet inom näringslivet, akademin och i samhället generellt.

PhD och docent Sofia Ulver föreläser i ESDN:s regi om något hon kallar för en ”politisk revolution inom branding och företagande”. Idag ser vi en starkt stigande trend där företag går in i den politiska sfären.

  • Vad beror denna trend på?
  • Vad innebär ett politiskt ställningstagande?
  • Är ett politiskt ställningstagande ”rätt”?
  • Hur påverkar det företag, konsumenter, kunder, medarbetare och människor?

Varmt välkommen!

Kategoriserad i Nätverk för försäljningschefer, Seminarium, Skåne