Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

2 500 kr/person

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 20 september.

Vi inleder med registrering och mingel kl 09.30!

En politisk revolution inom branding och företagande

Lunds universitets och Sydsvenska handelskammarens nätverk för säljledare på exekutiv nivå bjuder in till en föreläsning även för icke-medlemmar.

ESDN (Executive Sales Development Network) är ett nätverk med syfte att medvetandegöra och höja status på försäljningsarbetet inom näringslivet, akademin och i samhället generellt.

PhD och docent Sofia Ulver föreläser i ESDN:s regi om något hon kallar för en ”politisk revolution inom branding och företagande”. Idag ser vi en starkt stigande trend där företag går in i den politiska sfären.

  • Vad beror denna trend på?
  • Vad innebär ett politiskt ställningstagande?
  • Är ett politiskt ställningstagande ”rätt”?
  • Hur påverkar det företag, konsumenter, kunder, medarbetare och människor?

Varmt välkommen!

0