Fullsatt – EQ – nyckeln till framgång?

Välkommen till nästa träff med HR-lunchen!

Begreppet emotionell intelligens får allt större uppmärksamhet världen över. Framförallt i organisationer som insett att de anställda är deras absolut viktigaste och mest värdefulla tillgång!

Emotionellt intelligenta personer kommunicerar effektivt, bygger starka relationer och är förändringsbenägna. Alla dessa förmågor bidrar till ett positivt ledarskap och därmed också till attraktiva arbetsplatser där anställda trivs och utvecklas. Emotionellt intelligenta ledare har därmed en stor betydelse för företag som vill skapa hållbar framgång i en värld där jakten på de lämpligaste talangerna blir allt tuffare.

Vilka egenskaper är det som kännetecknar en emotionellt intelligent person? Kan man träna upp sin emotionella intelligens? Hur kan ditt företag dra nytta av detta och skapa nyckeln till framgång?

Lyssna till och bli inspirerad av Kristina Lundin Medved VD på PS Partner i Malmö.

HR-lunchen är ett nytt koncept hos Handelskammaren, där vi över en förlängd lunch skapar en mötesplats för dig som arbetar med HR-frågor! Upplägget är att under en lunch träffas och äta, samtidigt som vi diskuterar ämnen som är aktuella för gruppen. Läs mer om HR-lunchen här.

Kategoriserad i HR-lunchen, Skåne