Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Tankesmedja Hållbarhet. Vi tar löpande emot nya medlemmar. Nyfiken? Kontakta Elisabeth Axelson för med information.

595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Under eftermiddagen serveras en enklare fika där goda mingelmöjligheter erbjuds.

Sista anmälningsdag är den 22 november.

Vid avanmälan efter den 15:e november utgår full avgift. Likaså vid utebliven närvaro.

EU:s taxonomi och näringslivet – så påverkas ditt företag

Trots en pandemi har EU under året drivit på sitt miljöarbete inom strategin ”Gröna given”. De närmsta åren kommer det att hända mycket och speciellt EU:s taxonomi* har varit omdebatterad i media. Vid årsskiftet träder delar av taxonomin i kraft.

Under detta event presenterar vi vad EU:s taxonomi innebär i praktiken för näringslivet. En del företag kommer att omfattas direkt av lagstiftningen och dess rapporteringskrav. Men många fler behöver sätta sig in i den och anpassa sig då de exempelvis som leverantörer till större företag kommer att få krav på sig. Och alla företag behöver förstå hur ett betydligt högre pris på koldioxidutsläpp påverkar just deras företag och deras leverantörskedjor.

Inledningsvis ger Matilda Persson från 2050 en genomgång vad EU:s taxonomi är, hur och när du som företag ska rapportera. Hon presenterar även en överblick av vad som i övrigt händer inom hållbara finanser på EU nivå.

Roger Josefsson från Danske Bank ger därefter en analys av hur taxonomin kommer att påverka näringslivet rent praktiskt– både de direkt påverkade noterade bolagen men även de mindre och onoterade. Roger avslutar med en framtidsspaning kring vad som framöver kan tänkas utvecklas inom taxonomin och ”Fit for 55” ** .

Föreläsare:

Matilda Persson arbetar som konsult hos 2050 Consulting. Där hjälper hon bland annat företag att tolka taxonomin, kartlägga sina verksamheter samt förbereda rapportering. Hon har en bakgrund inom hållbara finanser och har bland annat arbetat med Europeiska Investeringsbanken och Europeiska Kommissionen. Under 2019 satt Matilda i EU:s expertgrupp på hållbara finanser (TEG) och var med i utvecklingen av taxonomin.

Roger Josefsson är Hållbarhetsansvarig på Danske Bank i Sverige. Med en lång bakgrund på de finansiella marknaderna fokuserar Roger på att sätta hållbarhet i en finansiell och ekonomisk kontext för att göra den till synes ogenomträngliga hållbarhetsagendan både konkret och pekuniär!

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Enkel och kort förklarat: Vad är EU:s taxonomi och Fit for 55?

* EU:s taxonomi är EU:s gemensamma klassificeringssystem för hållbar ekonomisk verksamhet. Den definierar vilka investeringar, projekt och aktiviteter som är hållbara och dit investeringar ska riktas för att kunna uppnå EU:s klimat- och energimål om 55% växthusgasminskningar till år 2030, målen i The Green Deal, och klimatneutralitet till 2050.

Taxonomin innehåller miljömål inom 6 olika områden. De två första som har antagits är begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. Dessa träder i kraft vid årsskiftet. Under 2022 kommer delegerade akter presenteras kring de övriga 4 miljöområdena och de ska träda i kraft 1 januari 2023

** Fit for 55 är det åtgärdspaket som EU-kommissionen har presenterat för att nå målen i EU:s nya klimatlag; en minskning av koldioxidutsläppen med 55% från 1990 och fram till 2030. Hittills har EU lyckats minska utsläppen med drygt 20%.

0