Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för dig som är ansluten till Trade Network. Vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson.

595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 16 februari kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Exportkontroll EU, USA & Kina: Nyheter och trender

Exportkontroll har blivit ett allt vanligare och viktigare handelspolitiskt instrument i den nya omvärlden med ökade geopolitiska spänningar och ett osäkert säkerhetspolitiskt läge. För svenska företag med internationella affärer gäller det att ha koll på åtgärder som införs från EU men även på vad USA och Kina gör på området.

Under detta webbinarium låter vi våra föreläsare Olof König och Larissa Barhebréus från Baker McKenzie belysa nyheter och trender på exportkontrollområdet. Det blir fokus på vad som händer inom EU och USA men även hur Kina börjat använda exportkontroll. Våra föreläsare belyser bland annat:

  • Allmän uppdatering kring de senaste exportkontrollåtgärderna från EU och USA. Vilka nya exportkontrollåtgärder diskuteras?
  • Hur samordnade är EU och USA åtgärder mot Ryssland? Hur skiljer sig USA:s exportkontrollåtgärder mot Kina gentemot hur EU agerar?
  • Tillståndskrav på listade produkter från enskilda medlemsländer har ökat där bland annat Nederländerna och Spanien infört krav för bl.a. maskiner för halvledartillverkning, kvantdatorer och andra känsliga teknologier. Vad innebär detta för svenska företag?
  • Hur ser utvecklingen ut i Kina på exportkontrollområdet?
  • Vilka är de stora trenderna på exportkontrollområdet?

Vi låter även Olof och Larissa belysa vad EU-kommissionens nya strategi för ekonomisk säkerhet kan innebära? Strategin föreslår bland annat utökade exportkontrollåtgärder av teknik som bedöms som särskilt känslig exempelvis AI, kvantdatorer och halvledare. I strategin diskuteras även ökade kontroller av europeiska företags investeringar utomlands i känslig teknik.

Tipsa gärna kollegor som kan vara intresserade – inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,


Våra föreläsare:

Olof König, partner International Commercial & Trade från Baker McKenzie Advokatbyrå. Han har lång erfarenhet av frågor som rör trade compliance inklusive ekonomiska sanktioner, exportkontroll, tull och frihandelsavtal. Olof arbetar även med frågor rörande mutor, korruption samt andra hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter.

Larissa Barhebréus är biträdande jurist i verksamhetsgruppen International Commercial & Trade på Baker McKenzie Advokatbyrå. Hon har tidigare varit verksam vid Utrikesdepartementet och med frågor rörande Världshandelsorganisationen.

0