Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 4 mars kl 08:00.

Webbinariet kommer att sända via zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av zoom.

Forskarutbildningssamarbete för att möta framtidens globala utmaningar

Det svenska samhället möter allt mer komplexa utmaningar, där många har sitt ursprung utanför våra gränser. Exempel på utmaningar är klimatfrågan, hantering av pandemins följder och lärdomar, möjligheter att bedriva handel, Kinas relation med omvärlden, varukedjor och EU efter Brexit. Här behöver företag, organisationer, kommuner och stater grunda sina beslut på god kunskap, och samarbeta bättre runt vilken kunskap som tas fram.

Under webbinariet finns möjlighet att ha dialog med forskarna i projektet och bidra med egna perspektiv.

Syftet med webbinariet är att:
  • Presentera forskarutbildningssamarbetet
  • Inleda diskussion om hur deltagande företag ser på utmaningarna
  • Information om hur företag kan medverka i samarbete genom industridoktorander där anställda arbetar och forskar parallellt

Forskarutbildningssamarbetet Global Policy Challenges är ett samarbete mellan Malmö universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Utrikespolitiska institutet.

Samarbetet erbjuder en ny struktur för forskarutbildning i samhällsvetenskap, som skapar kunskapsutbyte, kontaktytor och bättre karriärvägar mellan de tre traditionella ’stuprören’; universitet, industri och myndigheter. Initiativet vilar på existerande, tvärvetenskapliga forskarutbildningar.

Samarbetet Global Policy Challenges öppnar upp dessa för nya rekryteringsvägar, extern finansiering, skräddarsydda kurser och seminarier för att utbilda doktorander att möta morgondagens globala utmaningar, genom att föra samman akademin med universitet och myndigheter.

Medverkande:

What are the global challenges in the “next” future
Professor Mark Rhinard, The Department of Economic History and IR, Stockholm universitet och Utrikespolitiska institutet

Företags medverkan i forskarutbildningssamarbetet – Industridoktorander och ämnen
Docent Astrid Hedin, The Department of Global Political Studies (GPS), Malmö universitet och gästforskare vid Harvarduniversitetet

Moderator Per Tryding, Handelskammaren

Webbinariet kommer att hållas på både svenska och engelska.
Varmt välkommen med din anmälan!

0