Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

895 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
595kr/pers för medlemmar i vårt HR-nätverk. Läs mer om HR-nätverket.
1 345 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med en gemensam lunch kl 12.00 i våra lokaler.

Sista anmälningsdag är den 13 mars

Förhandla med facket

När ett företag behöver förhandla med facket så ställs man inför en rad frågeställningar.

Under detta eftermiddagsseminarium diskuterar vi om hur medbestämmande och facklig samverkan fungerar i praktiken och svarar på en rad aktuella frågor. När ska MBL-förhandling påkallas? Med vilka parter ska förhandling ske? Vad händer om man inte kommer överens?

Vi kommer även kort belysa konflikten i Göteborgs hamn och den översyn som arbetsdepartementet tillsatt när det gäller rätten att vidta stridsåtgärder.

Du får ta del av praktiska exempel och får förslag på hur dessa kan omsättas i din verksamhet.

Innehåll:

  • Förhandlingssystemets mekanismer
  • Givande och tagande i MBL-förhandlingar
  • Fallgropar och möjligheter
  • Sekretess och rätt att få handlingar från motparten
  • Skadeståndsansvar
  • Arbetsdepartementets översyn av rätten att vidta stridsåtgärder

Föreläsare är Thomas Ogard, advokat på Moll Wendén Advokatbyrå.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

0