Förhandla med facket

När ett företag behöver förhandla med facket så ställs man inför en rad frågeställningar.

Under detta eftermiddagsseminarium diskuterar vi om hur medbestämmande och facklig samverkan fungerar i praktiken och svarar på en rad aktuella frågor. När ska MBL-förhandling påkallas? Med vilka parter ska förhandling ske? Vad händer om man inte kommer överens?

Vi kommer även kort belysa konflikten i Göteborgs hamn och den översyn som arbetsdepartementet tillsatt när det gäller rätten att vidta stridsåtgärder.

Du får ta del av praktiska exempel och får förslag på hur dessa kan omsättas i din verksamhet.

Innehåll:

  • Förhandlingssystemets mekanismer
  • Givande och tagande i MBL-förhandlingar
  • Fallgropar och möjligheter
  • Sekretess och rätt att få handlingar från motparten
  • Skadeståndsansvar
  • Arbetsdepartementets översyn av rätten att vidta stridsåtgärder

Föreläsare är Thomas Ogard, advokat på Moll Wendén Advokatbyrå.

Ta med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Välkommen!

Kategoriserad i Arbetsrätt, Juridik, Seminarium, Skåne