Datum / Tid


Plats

United Spaces, Henckels torg, Helsingborg, Sverige

Pris

Kostnadsfritt och endast för medlemmar i The New Boss.
Frukost ingår!

Sista anmälningsdag är den 10 november.

Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverket.
Nyfiken? Kontakta Katarina Björnsdotter för mer information.

Framgångsrik karriär – vad är det egentligen?

Människors åsikter går vitt isär vad gäller exempelvis hur länge man vill stanna inom ett och samma arbetsområde, eller i vilken riktning man vill att karriären utvecklas. Detta får effekter på vilka kompetenser man utvecklar, vad man engageras av och när man presterar som bäst.

Under denna workshop kommer ni att få bekanta er med Decision Dynamics verktyg Karriärmodellen (Career View). Karriärmodellen hjälper chefer och medarbetare att förstå sina drivkrafter för att hitta rätt utvecklingsväg. Den syftar till att undersöka individers syn på en ideal karriär och bakomliggande drivkrafter

Människor har olika uppfattningar om vad en framgångsrik karriär är. Trots detta faktum, utgår många från att vi alla har samma vision när vi pratar om framgångsrika karriärer.


Morgonens inspiratör är Marika Eklund. Marika arbetar på företaget Iturn som konsult inom grupp-, ledar- och medarbetarutveckling med en mångårig erfarenhet av chef- och ledarroller.

Varmt välkommen!

0