Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i Trade Network, vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson.

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 7 mars kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium Frihandelsavtal: Vad innebär nya PEM-reglerna & uppdatering avseende pågående förhandlingar

Just nu pågår flera intressanta förhandlingar om nya frihandelsavtal och några kan förväntas träda i kraft inom kort. Under detta webbinarium får du en uppdatering kring pågående och avslutade förhandlingar men även förklaringar kring en del begrepp som man stöter på i frihandelssammanhang men som kan upplevas som krångliga. Exempelvis hur fungerar egentligen kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna* och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM?

Vi inleder med att förklara de sk PEM-reglerna och de nya övergångsreglerna som antas av allt fler länder. Du kommer även få lära dig mer om kumulation och hur ditt företag kan ha nytta av det.

Vår föreläsare ger oss avslutningsvis en uppdatering kring några pågående frihandelsavtalsförhandlingar såsom med Indien, Mercosur och Australien. Hur långt har man kommit i dessa förhandlingar och när kan de bli verklighet? Under hösten blev även en modernisering av frihandelsavtalet med Chile klart och liknande förhandlingar pågår med bl.a. Mexiko. Vad innebär moderniseringen av avtalet med Chile och kan vi förväntas oss liknande med t.ex. Mexiko? EU och Nya Zeeland har även avslutat sina förhandlingar – när kan vi förvänta oss att det avtalet kan börja användas?

Det blir även kort information kring handelshinder och marknadstillträde – möjligheter för svenska företag att påverka.

Föreläsare är Christopher Wingård, Enheten för internationell handelsutveckling hos Kommerskollegium, där han bland annat arbetar med ursprungsregler och frihandelsavtal. Jonas Kasteng, Enheten för internationell handelsutveckling hos Kommerskollegium, där han bland annat arbetar med handelsavtal, marknadstillträde och ursprungsregler.

*PEM-reglerna

De sk PEM-reglerna omfattar EU, EFTA-länderna, Färöarna samt länder runt Medelhavet och på Västra Balkan. Dessa länder har kommit överens om gemensamma ursprungsregler för att gynna handeln med målet att det ska bli lättare att varor bedöms som ursprungsvaror och därmed att mottagaren ska kunna få lägre tullavgifter vid import. Detta ska alltså gynna handeln mellan parterna.

Reglerna har dock upplevts som krångliga och omoderna, vilket föranledde ett arbete med att förenkla och modernisera dem. Med början i september 2021 har flera av PEM-länderna börjat använda de moderniserade Pem-reglerna i form av övergångsregler, parallellt med de nuvarande Pem-reglerna.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0