Funktionsupphandling – öka nyttan i den offentliga affären

Sverige står inför stora samhällsutmaningar. För att möta dem krävs modet att tänka och agera nytt. Ett av svaren ligger i att öka innovationsutrymmet i den offentliga affären. Genom att använda sig av funktionsupphandling kan offentliga verksamheter få mer insikt i leverantörsmarknadens olika lösningar och leveransmöjligheter. Genom att lägga fokus på vilken nytta och vilken effekt som ska uppnås, stimuleras leverantörsmarknadens innovationsförmåga.

Under seminariet får du tips på hur du ska förhålla dig till funktionsupphandling oavsett vilken roll du har, relaterat till den offentliga affären. Du får också göra några tankeväckande övningar samt ta del av konkreta erfarenheter, tips och exempel.

Föreläsare är Niklas Tideklev som är medgrundare och innovationsledare på Dialogmakarna. Niklas har en bakgrund från flera statliga myndigheter, senast Upphandlingsmyndigheten där han ansvarade för tidig dialog, funktionsupphandling och innovationsupphandling.

Kategoriserad i Seminarium, Skåne, Upphandlingsnätverket