GDPR före, under och efter anställning

Nu har snart den nya dataskyddsförordningen GDPR varit i kraft ett år, en lagstiftning som påverkar alla verksamheter. Under seminariet kommer vi att ha en kortare genomgång av GDPR för att sen gå igenom vilka effekter GDPR har fått för dig som arbetar med personalfrågor och vilka erfarenheterna är hittills. Vi kommer att fokusera kring GDPR-frågor som rör anställning och då bland annat beröra följande.

  • Hur gör man för att de anställda ska veta hur de ska relatera sig till GDPR i sitt arbete?
  • Hur bör anställningsavtal uppdateras med anledning av GDPR?
  • Hantering av anställdas uppgifter före, under och efter anställningen?
  • Hantering av personlighetstester och belastningsregisterutdrag
  • Nya kameraövervakningslagens effekter för de anställda.

Vår föreläsare kommer därutöver att dela med sig av vilka de vanligaste GDPR-missarna är som de hittar när de är ute och besöker kunder. Maria Moberg är advokat på MAQS Advokatbyrå med inriktning på arbetsrätt och ansvarar även för byråns GDPR-grupp.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget. Varmt Välkommen!

Kategoriserad i Arbetsrätt, HR-nätverket, Juridik, Seminarium, Skåne