Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för dig som är ansluten till Trade Network. Vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson.

595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 26 januari kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

 

Global konjunkturutveckling, trender och utmaningar för internationell handel med Lena Sellgren

I senaste Exportchefsindex konstaterar Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden att:

”Ökad osäkerhet i omvärlden, inte minst geopolitiskt, tillsammans med en svårbedömd global konjunkturutveckling påverkar särskilt en liten öppen ekonomi som den svenska med stort exportberoende. Exportföretagen tycks inte heller längre ha samma draghjälp av den svaga svenska kronan.”

Under detta webbinarium analyserar Lena vilka de nya utmaningarna är för svenska företag verksamma internationellt och hur det praktiskt påverkar deras affärer. Lena lägger särskilt fokus på den politiska och ekonomiska utvecklingen i Kina, Europa och USA. Hon lyfter under föreläsningen särskilt upp trender och faktorer som hon bedömer kommer att bli viktiga för internationell handel under 2024.

Lena ger även sin syn på hur svensk ekonomi utvecklar sig och hur det påverkar svenska företag. Sverige förväntas få en svag BNP tillväxt 2024 och även stigande arbetslöshet. Många företag påverkas även av den svaga svenska valutan, stigande räntor och inflationsutvecklingen. När ser vi ljuset för svensk ekonomi?

Lena Sellgren är välkänd chefekonom på Business Sweden sedan 2016. Dessförinnan på Nordea och Finansdepartementet. Lena är numera även en del av Dagens Industris Skuggdirektion.

Tipsa gärna kollegor som kan vara intresserade – inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0