Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för deltagare som är anslutna till Trade Network och Hållbarhetsnätverket. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson (Trade Network) eller Elisabeth Axelson (Hållbarhetsnätverket)

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 15 november kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Gör dig redo för CBAM-redovisning

Den 1 oktober infördes första fasen av CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Detta innebär att importörer av varor som omfattas kommer att behöva redovisa de koldioxidutsläpp som är kopplade till tillverkningen av produkten i tredje land i en sk CBAM-rapport. Inledningsvis ska ett antal produkter (cement, gödningsmedel, elproduktion, järn och stål samt aluminium) omfattas. Den första rapporten ska lämnas in 31 januari 2024.

Införandet av CBAM införs i olika steg och fram till och med 31 december 2025 är de företag som träffas enbart rapporteringsskyldiga. Dock kan uteblivna rapporter, sena kompletteringar eller felaktiga rapporter leda till sanktionsavgifter och det kan även bli svårare att få tillståndet för godkänd CBAM-deklarant. Det senare kommer att krävas för att kunna importera CBAM-varor från och med den 1 januari 2026.

I Sverige är det Naturvårdsverket som är utsedd till CBAM-myndighet och ska bl.a. granska importörernas CBAM-rapporter och ge vägledning kring regelverket. Under detta webbinarium berättar de kort om CBAM-systemets införandefaser och lägger sedan fokus på hur företag ska göra sin CBAM-rapport. Rapporten ska bl.a. innehålla uppgifter om:

  • mängden importerade CBAM-varor,
  • varornas direkta och indirekta utsläpp,
  • eventuellt koldioxidpris som betalats i ursprungslandet och kompensationer för detta.

Från den 1 januari 2026 kommer importörer till EU av de varor som omfattas av CBAM att behöva ha CBAM-tillstånd och även behöva köpa koldioxidcertifikat som motsvarar koldioxidutsläppen som krävts.

Föreläsare är Olle Palmqvist från Naturvårdsverket, Sveriges CBAM-myndighet.

Tipsa gärna kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

0