Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler vån 2, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Tankesmedja Hållbarhet
595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren
995 kr/pers för icke-medlemmar

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 9 november.

Vi inleder med er gemensam vegetarisk lunch 12.00!

Hållbara och samhällsnyttiga affärer framtidssäkrar organisationen

Megatrender som till exempel globalisering, urbanisering, digitalisering och automatisering skapar helt nya spelregler för arbetslivet men också möjligheter för samhällen, arbetsmarknad och individ att utvecklas. Samtidigt kämpar världen med komplexa samhällsutmaningar (alltifrån klimat, ensamhet, integration till ojämlikheter inom trygghet och hälsa) som prövar politiken och ledarskapet, utmaningar som kräver helt nya lösningar. Parallellt jobbar alla FN:s medlemsländer med att förverkliga en mycket ambitiös hållbarhetsagenda och affärsplan – Agenda 2030.

Det finns en global samstämmighet, som bland annat lyfts på årets upplaga av World Economic Forum i Davos, att en viktig del av lösningen på komplexa samhällsutmaningar är samhällsdriven innovation och socialt entreprenörskap, som allt fler organisationer nu integrerar i sin kärnverksamhet. Det kan handla om innovativa tjänster, produkter, processer, och inte minst nya samarbeten och partnerskap. Undersökningar visar också att unga generationer ställer allt högre krav på verksamheter för att överhuvudtaget vara relevant som potentiell arbetsgivare. En framtidssäkrad organisation tar socialt ansvar, visar samhällsengagemang och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Det är så nya och delade värden skapas.

Välkomna till detta event där vi får hör från Anna Landeborg och Maria Collings ifrån The Tardigrades. Efter en presentation får vi tillsammans diskutera frågeställningarna och utbyta erfarenheter och idéer.

Take aways:

  • Så påverkar megatrender, komplexa samhällsutmaningar och Agenda 2030 din organisation.
  • Konkreta exempel på hur andra organisationer kopplar ihop affär med samhällsnytta.
  • Framtidssäkra din organisationen genom nya samarbeten och partnerskap – möjligheter och tillvägagångssätt.

Varmt välkomna!

The Tardigrades jobbar med att stötta organisationer att gå från ord till handling genom att identifiera och skapa en relevant länk mellan hållbarhet, affär och samhällsnytta. Företagets fokus är hållbarhet, och social hållbarhet i synnerhet, och de jobbar med det s.k. “HUR:et” i alla sektorer och branscher. Till detta kopplar de på storyn, strategisk kommunikation och konceptualisering.

0