Datum / Tid


Pris

Årsmötet, som är kostnadsfritt, är endast öppet för representanter från medlemsföretag i Handelskammaren.

Sista anmälningsdag 27 maj kl 10:00!

Handelskammarens Årsmöte 2020 – Online

Handelskammarens årsmöte avhålles som planerat onsdagen den 27 maj

Med tanke på rådande omständigheter sker årsmötet i år digitalt. Samtliga medlemmar kommer inför mötet att få föredragningslista, handlingar, valberedningens förslag samt länk till mötet utskickade i god tid.

Det innebär att all formalia såsom val av styrelse och fullmäktige med mera kommer att kunna ske som vanligt, men digitalt.

Handlingar Årsmötet 2020

Programmet:

Ordförande Nicolas Hassbjer hälsar välkommen

VD Stephan Müchler om Handelskammarens verksamhet

Handelskammarens Årsmöte enligt föredragningslista

Rapport om Läget i det sydsvenska näringslivet

Priset Sveriges bästa lärare delas ut

Malmö den 6 april 2020

Nicolas Hassbjer               Stephan Müchler
Ordförande                        VD

0