Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.
Endast öppet för representanter från medlemsföretag i Handelskammaren.

Sista anmälningsdag är den 21 maj.

Handelskammarens Årsmöte 2021

Varmt välkommen till Handelskammarens Årsmöte 2021!

Huvudtalare är moderatledaren Ulf Kristersson.

Årsmötet kommer även i år att ske digitalt. Samtliga medlemmar kommer att få föredragningslista, handlingar, valberedningens förslag samt länk till mötet utskickade i god tid före mötet. Här hittar du samtliga handlingar inför mötet.

Det innebär att all formalia såsom val av styrelse och fullmäktige med mera kommer att kunna ske som vanligt, men digitalt.

Program:

15:00 – 15:30
Genomförs digitalt mingel med våra medlemmar och gäster.
Man kan då själv välja bland några olika teman.
15:30 – 16:30
Årsmöte

  • Ordförande Kerstin Lindell hälsar välkommen
  • VD Stephan Müchler om Handelskammarens verksamhet
  • Handelskammarens Årsmöte enligt föredragningslista
  • Priset Sveriges bästa lärare delas ut
  • Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna
    ”Hur snabbt kan vi få Sverige på fötter?”

Malmö den 5 maj 2021

Kerstin Lindell               Stephan Müchler
Ordförande                    VD

0