Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 16 maj kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Har du koll på nya lagkraven i EU:s AI Act, CER och NIS2?

Med anledning av det osäkra omvärldsläget, teknikutvecklingen och ökade cybersäkerhetshot kommer flera nya lagstiftningspaket från EU som berör data- och cybersäkerhet. EU parlamentet har godkänt världens första AI-lagstiftning och den 1:a januari 2025 träder NIS2-direktivet i kraft gällande ökade krav på cybersäkerhet som kommer innebära ett behov att se över sin verksamhets cybersäkerhet med tillhörande policys och interna rutiner.

Under detta webbinarium erbjuder vi en översiktlig genomgång kring nedanstående direktiv och förordning. Vi belyser vilka företag som berörs, vilka de nya kraven är och vad man behöver göra för att anpassa sig till de nya kraven.

AI-förordningen – världens första AI-lagstiftning
EU-parlamentet godkände den 13:e mars AI-förordningen. Förordningen ämnar göra AI säker att använda och ser även till att värna om grundläggande fri-och rättigheter, demokratin, rättsprinciper och miljöarbeten från AI-system med hög risk. I samma veva främjas genom AI-förordningens utformande, innovation och EU:s ledande position på området.

NIS2-direktivet – för ökad cybersäkerhet
NIS2-direktivet börjar som gälla 1: a januari 2025 ställer ökade krav på samhällsviktig verksamhet att stärka sin cybersäkerhet. Totalt är det verksamheter i 18 samhällssektorer* som omfattas och det gäller både offentlig och privat verksamhet. NIS2 påverkar betydligt fler företag än det tidigare NIS-direktivet.

CER direktivet – för ökad resiliens (motståndskraft) i samhällsviktig verksamhet
CER står för Directive on the resilience of critical entities och är ett EU-direktiv som syftar till att öka medlemsstaternas förmåga att arbeta förebyggande, stå emot och hantera störningar eller avbrott i samhällsviktig verksamhet. Detta kan utgöras av olyckor, naturkatastrofer, hot mot folkhälsan såsom pandemier men även andra hot såsom terroristbrott, brottslig infiltration eller sabotage. Lagstiftningen ställer bland annat krav på att rapportera störningar, kontrollera anställdas bakgrund och stresstesta verksamheten. De verksamheter som påverkas överensstämmer i stort med NIS2-direktivet och de båda lagstiftningarna kompletterar varandra.

Föreläsare är Martha Al-jebari och Bo-Axel Stark från IntelLaw.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.


*De 18 sektorerna är: Energi, Transporter, Bankverksamhet, Finansmarknadsinfrastruktur, Hälso- och sjukvård, Dricksvatten, Avloppsvatten, Digital infrastruktur, Förvaltning av IKT-tjänster (mellan företag), Offentlig förvaltning, Rymden, Post- och budtjänster, Avfallshantering, Tillverkning, produktion och distribution av kemikalier, Produktion, bearbetning och distribution av livsmedel, Tillverkning (medicinska produkter), Digitala leverantörer och Forskning.

0