Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börhus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

Kostnadsfritt.

Man kan även delta på seminariet digitalt via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Sista anmälningsdag 4 mars.

 

Havsbaserad vindkraft och affärsmöjligheter i Skåne

Det råder ett stort energiunderskott i södra Sverige. Vi använder mycket mer el än vad vi producerar. Vilket har betydelse för näringslivet både när det gäller elpriset och elförsörjningen.

Det finns utmärka vindresurser i södra Östersjön, som kan leverera stora mängder hållbar el till södra Sverige. Under senare tid har vi sett intensifierade aktiviteter från regeringen, Svenska Kraftnät, energiföretag och vindkraftsindustri för att utveckla havsbaserad vindkraft i södra Sverige.

Förutom grön el innebär en sådan jättesatsning stora möjligheter till spinn-off effekter i form av nya jobb, företagande, forskning och utbildning i en helt ny sektor.

Program:

10.00-10.05 – Välkommen och introduktion
10.05-10.15 – Energiförsörjningens betydelse för ett starkt och hållbart näringsliv i södra Sverige (Per Tryding, Handelskammaren)
10.15-10.30 – Energisystemperspektiv: vindkraft, vätgas och lagring (Lennart Söder, KTH)
10.30-10.40 – Marknadsöversikt och teknisk potential för havsbaserad vind för att uppnå mål för förnybar energi (Stefan Ivarsson, RISE)
10.40-10.50 – Hamnarnas roll i utbyggnad av vindkraft till havs
(Torgny Nilsson, Trelleborg Hamn)
10.50 – 11.00 – Kaffepaus
11.00-11.25 –  Kick-off NOW PORTS: Havsbaserad försörjningskedja i Skåne
(Nermina Saracevic, RISE)
11.25-11.50 – Diskussion
11.50-12.00 – Avslutning av seminariet

Varmt välkommen med din anmälan!


Vad kan en sådan utveckling betyda för skånska företag och hur ska vi möta de möjligheter detta kan innebära?

Seminariet vänder sig till alla företag i södra Sverige som kan ha intresse av en framtida utveckling inom havsbaserad vindkraft i södra Östersjön.

Det berör många branscher, bland andra: Hamn och sjöfart, Tekniska undersökningar: geofysiska, geotekniska, hydrografiska, osv., Projektutveckling, genomförbarhetsstudier, Transporter, Marin kabelläggning, Elföretag, Tillverkningsindustri, Byggföretag, Service, underhåll och reparation, material (korrosions)skydd, Produktion, service, underhåll av växellådor, blad, transformatorer och generatorer, Catering och hotell, Energiföretag, Projektutveckling.

0