Hur ska mitt företag hållbarhetsrapportera idag och framöver?

Näringslivet genomgår just nu en av sina största omställningar någonsin och kraven på hållbarhetsrapportering ökar med hög hastighet. När Parisavtalet och Agenda 2030 antogs år 2015 skapades ett momentum kring hållbarhetsfrågor. År 2019 introducerades EU:s gröna giv och denna tillväxtstrategi reglerar näringslivet genom en rad olika initiativ.

CSRD, EU:s taxonomi och Disclosureförordningen kräver transparens i kapitalplaceringar och investeringar, vilket ökar förväntningarna och kraven på hållbarhetsrapportering ytterligare bland kunder, investerare, ägare och andra intressenter. Och det är inte bara inom Europa vi ser en ökad reglering inom hållbarhetsrapportering: internationella standards och ramverk såsom GRI, CDP, SASB, TCFD och TNFD har förstärkt kraven utifrån ett globalt perspektiv.

Under detta event utökar vi vår förståelse för hur dessa regleringar påverkar både de stora företag som formellt omfattas av kraven, men även SME-bolag som upplever ökade förväntningar på verksamhetens hållbarhetsarbete och rapportering från både externt och internt håll.

Eventet börjar med en genomgång av hur landskapet för hållbarhetsrapportering ser ut idag, för att sedan gå igenom de vanligaste ramverken, dess omfattning och påverkan. Vi djupdyker ibland annat de senaste rapporteringsförslagen från EU:s gröna giv, ÅRL/CSRD, NSRS, SASB, GRI, SBT och B-Corp.

Frågor som kommer att diskuteras är:
  • Vad är det senaste inom hållbarhetsrapportering? 
  • Vad står alla dessa förkortningar för? 
  • Kan man på något sätt skapa en harmonisering kring alla de olika rapporteringsramverken? 
  • Vad är relevant för mitt bolag, mina kunder och investerare?

Förhoppningen är att när eventet är slut har du fått en utökad förståelse för vilka rapporteringsramverk och standarder som berör dig och ditt företag, både från ett regleringsperspektiv men även från ett investerar- och kundperspektiv, samt förberett dig på hur du ska arbeta utifrån dem.

Elisabeth Axelson, Hållbarhetsstrateg från Handelskammaren, kommer tillsammans med Paulina Björk, Head of Sustainability på Position Green, att leda detta event.


Paulina har lång erfarenhet av att stötta kunder från näringslivet i deras datadrivna hållbarhetsarbete i Position Greens plattform för insamling, analys, beräkning och rapportering av hållbarhetsdata.

Elisabeth Axelson har lång erfarenhet av näringslivets hållbarhetsarbete från bland annat Global Compact, och Sydsvenska Handelskammaren där hon idag arbetar som hållbarhetsstrateg och driver ett Hållbarhetsnätverk.

0