Pris

Pris: 495kr/deltagare. Moms tillkommer

OBS! Efter anmälan får du inom fyra arbetsdagar ett separat mejl varifrån du kan logga in i utbildningsplattformen.

Utbildningen är digital och genomförs i utbildningsplattformen GO+. Den tar ungefär 35 minuter att gå igenom och består av två delar. Du erhåller ditt individuella diplom när du genomfört repetitionsdelen. Diplomet skapas då i utbildningsportalen och kan enkelt laddas ner. I portalen kan du även ladda ner en användbar checklista att använda i ditt dagliga arbete.

 

E-utbildning: Inte i min last!

Låt inte kriminella utnyttja ditt godsflöde 

Ett av de vanligaste sätten att smuggla in narkotika till Sverige är via lastbilar eller containrar. I Brottsförebyggande rådets senaste rapport om narkotikasmuggling konstateras att smugglingen via lastbilar har blivit mer vanligt de senaste åren. Här utnyttjas det legala godsflödet och väletablerade transportföretag blir utnyttjade i smugglingen.

Nu lanserar vi e-utbildning ”Inte i min last!” som är framtagen av Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Polismyndigheten och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom transportsektorn, framför allt till de som arbetar som speditörer, och personal hos företag som skickar och tar emot gods. Det vill säga, alla i kedjan från företaget som köper transporter till den som utför transporten.

Målet med utbildningen är att personal i transportkedjan ska få ökade kunskaper om hur företagen utnyttjas i smugglingskedjan och ge dem verktyg för att bli mer uppmärksamma och veta hur och när de ska kontakta Tullverket. Tillsammans kan vi upptäcka när kriminella försöker utnyttja det legala godsflödet för exempelvis narkotikasmuggling!

Utbildningens upplägg

Utbildningen är digital och interaktiv. Den tar ungefär 35 minuter att gå igenom och består av två delar. Den första delen är en interaktiv utbildningsdel där du lär dig mer om hur du kan upptäcka när kriminella försöker utnyttja ditt legala godsflöde. Den andra delen är en repetitionsdel som du gör två veckor efter att du gjort del ett.

I utbildningen får du bland annat veta hur du skyddar ditt företag från att bli utnyttjat av smugglare och hur du kan hjälpa Tullverket i deras arbete med att upptäcka smuggling.  Du får tillgång till en användbar checklista där du får praktiska tips och råd kring hur du kan skydda dig och vad du bör vara vaksam på.

Individuellt Diplom vid genomförd utbildning

När du genomfört del två erhåller du ett individuellt diplom.

Nyhet: Gruppdiskussions

Brå (Brottsförebyggande rådet) har utvärderat utbildningen. En sak som kom fram då var att man önskade möjligheten till att diskutera utbildningen i grupp. Med anledning av det har vi adderat den möjligheten. Efter avslutad utbildning när man har erhållit sitt diplom kan man även ha en gruppdiskussion på företaget.

Inte i min last! har utvärderats av Brottsförebyggande rådet (Brå)

Under 2023 har Sociologiska institutionen på Lunds Universitetet på uppdrag av Brå (Brottsförebyggande rådet) utvärderat Inte i min last! Utvärderingen har i första hand tittat på kunskap och motivation och slutsatsen är bland annat att utbildningen är lättillgänglig. Den ökar tydligt motivationen hos de som gått den att både vara mer uppmärksamma men också viljan att vid misstanke om narkotikasmuggling kontakta Tull och Polis.

 

0